English
职位空缺
职位编号酒店部门职位截止日期
  LSZX0001119
深圳朗廷酒店 营业及市场推广部 销售副总监-旅行社 31 Dec 2019
  LSZX0001019
深圳朗廷酒店 保安部 保安员 31 Dec 2019
  LSZX0000919
深圳朗廷酒店 餐饮部 中餐厅服务员 31 Dec 2019
  LSZX0000819
深圳朗廷酒店 前堂部 前台接待 31 Dec 2019
  LSZX0000719
深圳朗廷酒店 营业及市场推广部 销售经理 31 Dec 2019
  LSZX0000619
深圳朗廷酒店 客房部 楼层服务员 31 Dec 2019
  LSZX0000519
深圳朗廷酒店 营业及市场推广部 预订部文员 31 Dec 2019
  LSZX0000419
深圳朗廷酒店 前堂部 私人管家 31 Dec 2019
  LSZX0000319
深圳朗廷酒店 餐饮部 中餐厅服务员 31 Dec 2019
  LSZX0000219
深圳朗廷酒店 营业及市场推广部 销售协调员 31 Dec 2019