English
职位空缺
职位编号酒店部门职位截止日期
  PNBO0000118
宁波文化广场朗豪酒店 餐饮部 西餐行政总厨 23 Mar 2018
  LHFE0001718
合肥朗廷酒店 前堂部 迎宾天使 12 Apr 2018
  LHFE0001618
合肥朗廷酒店 前堂部 副礼宾司 12 Apr 2018
  LHFE0001518
合肥朗廷酒店 前堂部 贵宾会主管 12 Apr 2018
  LHFE0001418
合肥朗廷酒店 前堂部 贵宾会经理 11 Apr 2018
  PBJK0001818
北京首都机场康得思酒店 餐饮部 中餐运作经理 05 Apr 2018
  LHFE0001318
合肥朗廷酒店 前堂部 大堂副理 31 Mar 2018
  LHFE0001218
合肥朗廷酒店 营业及市场推广部 公关组长 31 Mar 2018
  LHFE0001118
合肥朗廷酒店 营业及市场推广部 预订主管 31 Mar 2018
  LHFE0001018
合肥朗廷酒店 营业及市场推广部 销售副总监 31 Mar 2018